News


Coursing Event – September 2021 – OG Witten


Die KFT Ortsgruppe Witten bietet wieder Kurse an !!!!

Basiskurs
14. 07. – 04.08.2021   50€
Folgekurs
12.08.- 08.09.2021     50€
Folgekurs
22.09. – 20.10.2021    50€

Anmeldung bei Doris Junge     0179 7479183

Anmeldung per WhatsApp möglich einfach Klicken